Veri koruma

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 13. maddesi uyarınca bilgilendirme

 

Verilerin toplanmasından ve işlenmesinden sorumlu merci, Bismarckallee 25, 48151 Münster adresinde bulunan Westfalen-Lippe Eczacılar Odası'dır. Telefon: 0251/52 00 50, E-posta: info@akwl.de.

Verilerin toplanmasındaki amaç: Bu verileri tarafınızdan seçilen eczanenin doktorunuzun yazdığı reçeteyi inceleyebilmesi ve yazılan ilacın stokta olup olmadığını tespit edebilmesi için topluyoruz. Ayrıca bireysel durumlarda reçeteyi yazan doktorla ilgili eczacı arasında iletişim kurulmasına olanak sağlamak da amaçlanmaktadır.

 

Hukuki dayanak: Doktor tarafından yazılan reçetenizdeki verilerin (fotokopi) ve gerekirse telefon numaranızın eczaneye iletilmesi GPDR’nin 6. maddesinin 1. bendinin a fıkrası ve GPDR’nin 9. maddesinin 2. bendinin a fıkrası uyarınca rızanıza dayalı olarak gerçekleşir.

 

Alıcılar: Verileriniz yalnızca projeye katılan ve tarafınızca seçilen eczaneye iletilir.

 

Veri Koruma

Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 13. Maddesi uyarınca acil servis merkezinden yararlanmaya ilişkin veri koruma bilgilendirmesi

 

Sorumlu:

 

Verilerin toplanmasından ve işlenmesinden, Bismarckallee 25, 48151 Münster adresinde bulunan Westfalen-Lippe Eczacılar Odası sorumludur. Telefon: 0251/52 00 50, faks: 0251/52 16 50,

e-posta: info@akwl.de.

 

Rızaya dayalı veri işleme:

 

İlke olarak yalnızca doktorunuzun verdiği reçetenin seçtiğiniz eczane tarafından incelenmesi (içerik, doğruluk, eksiksizlik) ve size yazılan ilacın seçtiğiniz eczanede olup olmadığının araştırılması için gereken verileri topluyoruz. Dahası seçtiğiniz eczanede görevli nöbetçi eczacı ile reçeteyi yazan doktor arasında açıkça anlaşılmayan bir reçetenin ya da ilaca ilişkin (özellikle yan etkiler veya etkileşimler) olası sorunların açıklığa kavuşturulması için bir konsültasyon yapılması gerekebilir. Bu bağlamda, acil servis merkezinden yararlanmadan önce böyle bir iletişime razı olduğunuzu ve reçetenizi yazan doktora ve ilgili eczacıya karşı tıbbi gizlilik hakkınızdan feragat ettiğinizi beyan etmiş bulunuyorsunuz. Acil servis merkezinin sunduğu hizmetleri daha da iyileştirmek için bireysel taleplerin verileri kalite güvencesi amacıyla anonimleştirilerek istatistiksel olarak değerlendirilmektedir. Bunun şahsınızla, özellikle de talebinizin içeriği ve eczanenin cevabı ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir.

 

Doktor tarafından yazılan reçetenizdeki verilerin (reçetenizin fotokopisi) ve gerekirse telefon numaranızın eczanelere iletilmesi GDPR’nin 6. maddesinin 1. bendinin 1 a fıkrasına göre rızanız doğrultusunda gerçekleşir. GDPR’nin 9. maddesinin 1. bendine göre sağlık verilerinizin işlenmesi yönündeki rızanız kişisel verilerinizin belli bir kategorisi ile ilgili ise, veri işleme süreci GDPR’nin 9. maddesinin 2. bendinin a fıkrasına göre gerçekleşir.  Rızanız o ana kadar gerçekleşmiş veri işleme sürecinin meşruluğuna halel getirmeksizin her zaman geri çekilebilir. Rızanızı geri çekmeniz durumunda ilgili veri işlemini derhal durdururuz.

 

İsteğe bağlı beyanlar:

 

Telefon numaranızı vermeniz isteğe bağlıdır. Bu bilgilerin verilmemesi herhangi olumsuz bir sonuca yol açmaz. Ancak telefon numaranızı vermemeniz durumunda size yazılan ilacın seçtiğiniz eczanede hazır olup olmadığı bilgisi tarafınıza SMS yoluyla iletilemeyecektir. Aynı husus eczane tarafından yapılması gereken sorgulamalar için de geçerlidir. Bu durumda yalnızca acil servis merkezi tarafından gönderilen bir mesaj ile bilgilendirilirsiniz. Bu da, eczanenin acil servis merkezi üzerinden göndereceği mesajı beklemek zorunda kalmanıza yol açabilir.

 

Veri alıcısı:

 

Verilerinizi yalnızca acil servis merkezi üzerinden seçtiğiniz, projede yer alan eczaneye iletiyoruz. Talep etmeniz durumunda tarafınıza memnuniyetle bu projeye katılan eczanelerin bir listesi sağlanacaktır.

Ayrıca, Hafenweg 26a, 48155 Münster adresinde bulunan ve bir sözleşme çerçevesinde sıkıca talimatlarımıza bağlı olarak bizim adımıza acil servis merkezlerini teknik açıdan destekleyen dış hizmet sağlayıcımız mediQuu UG (sınırlı sorumlu) & Co. KG’nin de kişisel verileriniz hakkında bilgi sahibi olma olasılığı mevcuttur. Bunun dışında bu veriler üçüncü kişilere aktarılmayacak ya da başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Yine, AB dışında her hangi bir veri işlemesi de olmayacaktır.

 

Verilerin silinmesi:

 

Tarafınızca sağlanan veriler (reçetenin fotoğrafı, bilgileriniz) acil servis merkezlerinde yalnızca reçetenin seçilen eczaneye aktarılması için gereken süre kadar saklanır. Verileriniz bu sürenin sonunda acil servis merkezi tarafından silinir. Tarafınızca sağlanan veriler reçetenizin içeriğinin tedarik edilebilmesi için seçmiş bulunduğunuz eczane tarafından elektronik olarak kaydedilir. İlgili eczaneler elektronik olarak kaydedilen verileri reçete içeriğinin tesliminden sonra silmek zorundadır. Buna ek olarak, verilerinizin acil servis mesaisi sona erdikten sonra (acil servis mesaisinin bitiminden yakl. 30 dakika sonra) otomatik olarak silinmesi güvenceye alınmıştır.

 

Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri:

 

Dr. Uwe Schläger

datenschutz nord GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen

Tel: 0421/ 696632-0

Faks: 0421/ 69663211

E-posta: office@datenschutz-nord.de

 

İlgili kişinin hakları:

 

İlgili kişiler kendileri ile ilgili kişisel verilerden sorumlu merci tarafından bilgilendirilmeyi ve hatalı verilerin düzeltilmesini ya da GDPR’nin 17. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin geçerli olması durumunda, örn. verilerin artık söz konusu amaç için kullanılmaması gibi, silinmesini isteme hakkına sahiptirler. Ayrıca GDPR’nin 18. maddesinin hükümlerinden biri geçerliyse, veri işleme sürecinin ve GDPR’nin 20. maddesi hükümlerine göre de veri aktarımının kısıtlanmasını isteme hakkına sahiptirler.

 

Veri koruma haklarınızı burada kullanabilirsiniz:

 

İletişim bilgileri

 

Apothekerkammer Westfalen-Lippe (Westfalen-Lippe Eczacılar Odası)

Klaus Bisping

Bismarckallee 25, 48151 Münster

Tel:     0251/5200545

Faks:      0251/521650

E-posta: k.bisping@akwl.de

 

Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı:

 

Her ilgili kişi kendisi ile ilgili verilerin işlenmesinin veri koruma yasası hükümlerine uygun olmadığı görüşünde ise, denetleyici makama başvurma hakkına sahiptir. Şikayet hakkı özellikle ilgili kişinin ikamet ettiği üye devlette ya da olası ihlalin gerçekleştiği yerde bulunan denetleyici makam nezdinde kullanılabilir: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Görevlisi), Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon: 0211/38424-0, E-posta: poststelle@ldi.nrw.de

Ein Service Ihrer Apotheken vor Ort.

Veri koruma